Honda Civic G 2021

Kiểu xe: Tự động – 5 chỗ

Mức tiêu hao NL: 5,8l

Giá thuê : 1.200.000

Đặt xe: 0766771673